Marts 2018 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke torsdag den 22. marts 2018 kl. 18.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent/ordstyrer

2. Godkendelse af referat og dagsorden

3. Behandling og godkendelse af Årsregnskab 2017 (fremlæggelse v. Søren Hjorth)

4. Meddelelser ved formanden

5.           -            -   sognepræsten

6. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

7. Referat fra menighedsrådsmøde ændres til beslutningsprotokol?

8. Nedsættelse af udvalg vedr. betaling af forbrug m.m. i præsteboligen

-------------------------- pause ----------------------------------

9. Oprettelse af en menighedspleje i Islebjerg Sogn?

10. Kursus i ChurchDesk ?

11. Nedsættelse af udvalg vedr. socialt samvær for personale og menighedsråd

12. Anskaffelse af håndsprit?

13. Nedsættelse af ansættelsesudvalg vedr. ny kirkesanger

14. Eventuelt

15. Lukket møde - Arbejdsgiverrollen