April 2018 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde torsdag 12. april 2018 kl. 18.30 i Islebjerg Kirke

Indkaldte: Kirsten Kjersgaard (KK), Kirsten Barfod (KB), Gunnar Greve (GG), Grete Lorck (GL),
Greta Mikkelsen (GM), Karsten Lolck (KL), Hanna Thomasen (HT), Christina Holten Mølgaard (CHM)
og Troels Klamer (TK) (medarbejderrepræsentant).

Sted: Menighedsrådslokalet, Islebjerg Kirke

Afbud:

Referent: Tine Birksholm Sejersen, kordegn og sekretær for Islebjerg Sogns Menighedsråd

Mødet slut:
Ansvarlig for forplejning:
Karsten Lolck

Dagsorden

Beslutning

1.

Valg af dirigent

Ad 1)

 

 

 

2.

Godkendelse af dagsorden

Ad 2)

 

 

 

3.

Meddelelser

Ad 3)

 

a. Formand – bilag 1 og 2 vedlagt

b. Præsten – bilag 3 eftersendes

c. Øvrige medlemmer af menighedsrådet
– bilag 4 og 5 vedlagt

d. kordegnen

 

 

 

 

4.

Kan formanden godkende ansøgninger fra tidligere ansøgere vedr. lokaleleje?

Ad 4)

 

Til beslutning.

 

 

 

 

5.

Fordeling af personaleledelse ml. kontaktperson og præst

Ad 5)

 

Til beslutning

 

 

 

 

6.

Indkøb af nyt kamera ?

Ad 6)

 

Til beslutning. Bilag 6 vedlagt.

 

 

 

 

 

--------------- pause ------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

7.

Oversigtsskærm i personalerummet til kalendervisning i ChurchDesk?

Ad 7)

 

Til beslutning.

 

 

 

 

8.

Produktion af professionelle fotos og vignetter til PR-arbejde?

Ad 8)

 

Til drøftelse.

 

 

 

 

9.

Tilbud på Årsfolder 2018 - 2019

Ad 9)

 

Til beslutning. Bilag 7 vedlagt.

 

 

 

 

10.

Evt.

Ad 10)

 

Til orientering.

 

 

 

 

11.

Lukket punkt – Personsag samt tilbud på ændring af the-køkken i præstebolig.

Ad 11)

 

Til orientering og beslutning.

Tilbud vedlagt som bilag 8.

 

 

          Bilag (med undtagelse af bilag 8, der er fortroligt) kan fåes ved henvendelse til kirkekontoret.