Maj 2018 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde tirsdag 8. maj 2018 kl. 18.30 i Islebjerg Kirke

Indkaldte: Kirsten Kjersgaard (KK), Kirsten Barfod (KB), Gunnar Greve (GG), Grete Lorck (GL),
Karsten Lolck (KL), Hanna Thomasen (HT), Christina Holten Mølgaard (CHM), Allan E. Jensen (AJ),
Søren Hjorth (SH), regnskabsfører og Troels Klamer (TK) (medarbejderrepræsentant).

Sted: Menighedsrådslokalet, Islebjerg Kirke

Afbud: Greta Mikkelsen (GM). Allan E. Jensen (AJ) er indkaldt som stedfortræder, da behandling af punkt 3 på dagsordenen kræver at menighedsrådet er fuldtalligt.

Referent: Tine Birksholm Sejersen, kordegn og sekretær for Islebjerg Sogns Menighedsråd
 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2.Godkendelse af dagsorden

3.Budget 2019
Til fremlæggelse og beslutning v. SH
Bilag: Budget 2019

4. Skal Islebjerg Kirke momsregistreres?
Til beslutning v. SH eller KB
Bilag: Mail fra Søren Hjorth
samt beregningsskema

5. Kvartalsrapport - 1. Kvartal 2018
Til behandling og godkendelse
v. SH eller KB
Bilag: Kvartalsrapport 1. kvartal 2018 m. bilag

6. Meddelelser

a. Formand – bilag vedlagt

b. Præsten – bilag eftersendes

c. Øvrige medlemmer af menighedsrådet

d. kordegnen

--------------------------------- pause -------------------------------

7. Procedure ved forespørgsel om koncerter i Islebjerg Kirke, hvor der indgår betaling
Til drøftelse og beslutning v. KK, GG og KB


8.Babysalmesang
Til drøftelse og beslutning v. CHM


9. Procedure for åbning af kapel for bedemænd
Til drøftelse og beslutning. v. GL og KK
Bilag fra GL vedlagt


10. Ansøgning om julefrokost for personalet
Til beslutning. v. CHM og TBS


11. Eventuelt