Juni 2018 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde torsdag 21. juni 2018 kl. 18.30 i Islebjerg Kirke

Indkaldte: Kirsten Kjersgaard (KK), Kirsten Barfod (KB), Gunnar Greve (GG), Grete Lorck (GL),
Greta Mikkelsen (GM), Karsten Lolck (KL), Hanna Thomasen (HT), Christina Holten Mølgaard (CHM)
og Troels Klamer (TK) (medarbejderrepræsentant).

Sted: Menighedsrådslokalet, Islebjerg Kirke

Afbud: Kirsten Kjersgaard (KK) og Troels Klamer (TK).

Referent: Tine Birksholm Sejersen, kordegn og sekretær for Islebjerg Sogns Menighedsråd

Ansvarlig for forplejning: Tine Birksholm Sejersen

Dagsorden

 

1.

Valg af dirigent

 

 

 

 

2.

Godkendelse af dagsorden

 

 

 

 

3.

Meddelelser

 

 

a. Formand – bilag vedlagt

b. Præsten – bilag vedlagt

c. Øvrige medlemmer af menighedsrådet

d. kordegnen

 

 

 

 

4.

Babysalmesang

 

 

Til drøftelse og beslutning
v. CHM.

 

 

 

 

5.

Menighedsrådsvalg 2018
Forslag om afholdelse af Orienterings -og opstillingsmøde tirsdag 18. september 2018 kl. 19.00

 

 

Til beslutning. Bilag: Skrivelse fra KM
vedr. Menighedsrådsvalg 2018
v. KL og (KK)

 

 

 

 

6.

Menighedsrådsvalg 2018
Fastsættelse af antal kandidater til Islebjerg Sogns Menighedsråd

 

 

Til beslutning. Bilag: Se ovenstående.
v. KL og (KK)

 

 

 

 

 

--------------- pause ------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

7.

Procedure for alarmtilkald til
Islebjerg Kirke

 

 

Til drøftelse og beslutning. Bilag: Nuværende aftale med Frederiksborg Brand – og Redning.
v. TBS (på vegne af KK)

 

 

 

 

8.

Om brug af kirkesalen til arrangementer med udefrakommende arrangører.
Forslag om en lejepris på 1500 – 2000 kr. pr. gang.

Til drøftelse og beslutning.
v. KL

 

 

 

 

 

 

 

9.

Dato for visionsmøde for menighedsrådet
Forslag om en dato i uge 40.

Til drøftelse og beslutning

v. KK (og GG)

 

 

 

 

 

 

 

10.

Ansøgning fra Helga Svensson vedr. lån af kirkens lokaler til korundervisning

 

 

Til drøftelse og beslutning. Bilag: Ansøgning fra Helga Svensson af
16. maj 2018

v. (KK) og TBS

 

 

 

 

11.

Fremvisning af Islebjerg Kirke udenfor åbningstid?

 

 

Til drøftelse og beslutning.

v. CHM og TBS.

 

 

 

 

12.

Nyt kirkeorgel – hvilke muligheder har vi?
Nedsættelse af orgeludvalg?

Til drøftelse og beslutning.

v. KL og CHM

 

 

 

 

13.

Eventuelt

 

 

 

 

14.

Lukket møde – Tilbud på renovering af bad i kælderen i kirken, tilbud på lydanlæg til kirken samt revideret tilbud på nyt gulv i menighedslokalet.

Bilag: Tilbud på lydanlæg til kirken.
Revideret tilbud på nyt gulv i menighedslokalet.
Tilbud på bad i kælderen x 2 – eftersendes.
Til drøftelse og beslutning

v. GM, KB og CHM.