September 2013 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke,
torsdag den 26. september 2013 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat og dagsorden

 2. Meddelelser ved formanden

 3.           -            -   sognepræsten

 4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Revideret årsregnskab 2012 – behandles og godkendes

 6. Abonnement hos Kirkeweb – ændres fra årlig betaling til 2-årig betaling?

 7. Dankort til kirketjener Troels Klamer

 8. Status for sognesamarbejdsmøde

 9. Status for nyt køkken

 10. Tilbud fra Falck om hjertestarter

 11. Planlægning af menighedsmøde

 12. Evt.