Udvalg under Islebjerg Sogns Menighedsråd 2021 - 2022 | Islebjerg Kirke

Det stående udvalg (kirke - og præsteboligudvalg):
Gunnar Greve (formand), Hanna Thomasen og Kirsten Kjersgaard.

 

Valgbestyrelsen:

Kirsten Kjersgaard (formand), Kjell Nilsson og Gunnar Greve.

 

Økonomiudvalget:  

Susanne Kammersgaard (formand), Kirsten Kjersgaard, Gunnar Greve og Kjell Nilsson. Regnskabsfører Søren Hjorth bistår udvalget efter behov.
 


Aktivitetsudvalget: Christina Holten Mølgaard (formand), hele menighedsrådet, personale ved Islebjerg Kirke samt frivillige.

Et mindre aktivitetsudvalg nedsættes efter behov ved særlige arrangementer, f.eks. til planlægning af Weekendhøjskolen, Sogneudflugten m.m.
 


Kunstudvalget: Christina Holten Mølgaard (formand), Dan Kjersgaard og Bodil Skjoldan Petersen.

 

PR-udvalget: Dan Kjersgaard (formand) , Christina Holten Mølgaard, Kjell Nilsson
og Tine Birksholm Sejersen.


Orgeludvalget: Susanne Kammersgaard (formand), Christina Holten Mølgaard, Grete Lorck
og Peter Hermann. Stedfortræder: Kirsten Kjersgaard.

 

Ansættelsesudvalg – nedsættes fra gang til gang.

 

Repræsentantskabet for Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund Provsti:

Christina Holten Mølgaard, stedfortræder: ingen

Grete Lorck, stedfortræder: Hanna Thomasen.