Weekendhøjskole 2024

"Mellem himmel og jord"

 

Fredag d. 6. september

Kl. 19 Teaterforestilling: Et latterligt menneskes drøm 

 

Lørdag d. 7. september

Kl. 10 Niels Henrik Gregersen: Skabelsesglæden og klimakrisen

Kl. 14 Thomas Lasse Edlev: Naturen og det gode liv

Kl. 16 Lillian Bondo: Jordemoderen – Fast ansat ved miraklet


Søndag d. 8. september

Kl. 10 Gudstjeneste ved Christina Holten Mølgaard

Kl. 12 Andreas Kamm: Den historiske baggrund for konflikten mellem Israel og Hamas – og mulighederne for en fremtidig løsning.

Køb din billet her

Pris
Deltagelse i hele programmet inkl. teaterforestillingen koster 500 kr. pr. person  inkl. mad, kaffe og kage, ekskl. drikkevarer.

Adgang til dialogkoncert fredag d. 6. september kl. 19. koster 100 kr. pr. person.

 

Tilmelding!

Tilmeldingen skal ske via knappen ovenfor eller ved personligt fremmøde i kirkekontorets åbningstid tirsdag og onsdag kl. 11-13.

Sidste frist for tilmelding 15. august 2024 - tilmeldingen er bindende.

Programmet er med forbehold for ændringer og aflysninger.

Se hele programmet her

Fredag d. 6. september

Kl. 19 Teaterforestilling: Et latterligt menneskes drøm

Dostojevskijs ”Et latterligt menneskes drøm” er et mesterligt scenisk værk og en ganske usædvanlig teateroplevelse, der bør ses og opleves.  

I et årti har den ukrainsk-danske skuespiller Viktor Melnikov båret Dostojevskijs lysende ånd videre til danskernes hjerter. Med den kunstneriske nerve i centrum og den kreative søgen i behold, er Melnikov og forestillingen stor inspiration for de mange. Den dybe fortælling udkom i 1877, men er måske mere aktuel end nogensinde før.  

I skikkelse af skuespiller Viktor Melnikov møder vi det latterlige menneske som har overgivet sig til livets ligegyldighed. I en drøm skyder han sig selv i hjertet. Skuddet åbner døren til dødsriget og fører ham til paradis, hvor han får indsigt i sandheden om mennesket. Forfatteren Fjodor Dostojevskijs mesterlige klassiske værker er uomgængelige. Forvandlet til scenekunst bliver de et tilgængeligt udgangspunkt for fordybelse og refleksion for alle. 

Bemærk: Ovenstående forestilling kan opleves til en pris af 100 kr. pr. person.
Forestillingen er inkluderet i den ”fulde pakke”. Se nærmere om tilmelding på bagsiden.

 

Lørdag d. 7. september

Kl. 9 Morgensang og morgenmad

 

Kl. 10 Niels Henrik Gregersen: Skabelsesglæden og klimakrisen

Vi taler meget om de økologiske kriser, men ikke meget om de økologiske glæder. Men hvor er vi selv henne i forhold til naturen? Er vi selv, uanset hvad vi mener, økologiske væsener, eller er det noget ”de andre” er? Er vi ved at lave et skel mellem de rigtige og de forkerte? Hvad har kristendommen at sige – om den store fremmede natur, om den jord vi tilplanter og dyrker, og om den natur, vi selv er? Temmelig meget, hævder foredragsholderen…
Niels Henrik Gregersen er professor i samtidsteologi og leder af Center for Videnskab og Tro på Københavns Universitet.


Kl. 12 Frokost

 

Kl. 14 Thomas Lasse Edlev: Naturen og det gode liv

Dette foredrag trækker tråde tilbage til de ældste hedenske og kristne naturopfattelser og frem til nutidens etiske fordring om at vække et natursyn, der levner mennesket mulighed for at leve ”det gode liv” i samklang med både indre og ydre natur. Undervejs vil vi komme ind på naturens terapeutiske virkninger på krop og sind, og naturoplevelsers betydning for tro og spiritualitet. Thomas Lasse Edlev er naturvejleder og naturterapeut. Som forfatter har han skrevet bogen ”Naturterapi – oplev naturen, styrk livet”.

 

Kl. 15.30 Kaffepause

 

Kl. 16 Lillian Bondo: Jordemoderen – Fast ansat ved miraklet

Lillian Bondo er jordemoder gennem mere end 40 år og tidligere medlem af Det Etiske Råd og tidligere formand for Jordemoderforeningen. Hun fortæller om jordemoderens arbejde fra reformationen og op til i dag. Jordmoderen var kirkens og myndighedernes forlængede arm, og hun var samfundets indsats for overlevelse af kvinder og børn gennem hundreder af år. Hvad kan vi lære af den historie, og hvor står den moderne jordemoder - i liv og i død, mellem himmel og jord?


Kl. 18.00 Festmiddag
Kl. 19.30 Aftensang i kirken

Kl. 20 Tak for i dag og på gensyn i morgen


Søndag d. 8. september

Kl. 10 Gudstjeneste ved Christina Holten Mølgaard

Kl. 11 Frokost

Kl. 12 Andreas Kamm: Den historiske baggrund for konflikten mellem Israel og Hamas – og mulighederne for en fremtidig løsning

Den tragiske konflikt mellem Israel og palæstinenserne har dybe historiske rødder, men må først og fremmest ses i lyset af jødeforfølgelserne i slutningen af det 19. århundrede samt de store forandringer, der udviklede sig under og efter afslutningen på 1. verdenskrig.
Den aktuelle konflikt kan ikke forstås uden at kende den historiske baggrund, og den historiske baggrund kan næppe forstås uden at vi tænker os ind i datiden, træder ud af nutiden og forsøger at forestille os aktørernes handlinger, som de tog ud for dem, da de udfoldede sig.

 

Kl. ca. 14 Tak for i år – på gensyn!