Menighedsplejen i Islebjerg Sogn

 

En menighedspleje er en forening bestående af en bestyrelse, hvor nogle medlemmer sidder i menighedsrådet i Islebjerg kirke og andre er frivillige med interesse for at styrke det sociale fællesskab i sognet. Desuden er kirkens præst med i bestyrelsen.

Islebjerg Sogns Menighedspleje påtager sig forskellige sociale opgaver i sognet

Med Islebjerg Sogns Menighedspleje ønsker vi at styrke fællesskabet blandt mennesker, som benytter kirken, men også at række ud til mennesker i sognet, som kan have behov for det.  
Hvis du ser en opgave eller et behov i vores område, hvor menighedsplejen kan bidrage, vil vi gerne høre fra dig.

Allerede nu forestiller vi os at påtage os opgaver som besøgstjenester, økonomisk støtte til jul og andre begivenheder samt etablering af forskellige netværk for ensomme i flere aldre.

 

Har du gode idéer eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Diakonal kirke-og kulturmedarbejder: Anna-Marie Lauenstein.

 

Ansøgningsskema til en økonomisk håndsrækning

Har du brug for hjælp til jul, ferie, konfirmation eller begravelse kan du søge Menighedsplejen om hjælp.

Skemaet der skal udfyldes finder du her