Ind i Folkekirken?

 

Man kan kun være medlem af Folkekirken, hvis man er døbt. En person, der bliver døbt i Folkekirken, bliver samtidig medlem af den. Det gælder uanset om den, der bliver døbt, er et spædbarn, et større barn eller en voksen.

Langt de fleste af Folkekirkens medlemmer er blevet medlem ved at blive døbt i den. Det er imidlertid også muligt at blive medlem af Folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund.

 

Man kan blive medlem af Folkekirken på følgende måder:

 

1. En person, der er døbt i et andet evangelisk-luthersk trossamfund her i landet end Folkekirken, kan blive medlem af Folkekirken ved at slutte sig til en af Folkekirkens menigheder. Man bliver registreret i kirkebogen og i CPR som medlem af Folkekirken ved at henvende sig til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor man bor. Præsten kan ikke afslå anmodningen om at blive registreret som medlem, hvis man kan dokumentere, at man er døbt i et andet evangelisk-luthersk trossamfund i Danmark.

 

2. En person, der er døbt i et evangelisk-luthersk trossamfund i udlandet, bliver - uanset sit statsborgerskab - medlem af Folkekirken ved at få bopæl i Danmark, medmindre man selv skriftligt meddeler, at man ikke vil være medlem. På den blanket, som bruges, når man skal anmelde sin indrejse til Danmark til folkeregistret, er der en rubrik, hvor man kan markere "ja" eller "nej" til medlemskab af Folkekirken.

Medlemskabet af Folkekirken træder automatisk i kraft, hvis man ikke senest 6 måneder efter at være tilmeldt folkeregistret har meddelt til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor man bor, at man ikke vil være medlem. Hvis man på et senere tidspunkt meddeler, at man ikke ønsker at være medlem, bliver det betragtet som en udmeldelse. Hvis man ved flytningen til Danmark har meddelt, at man ikke ønsker at være medlem af Folkekirken, kan man på et senere tidspunkt blive optaget som medlem ved at henvende sig til en præst i Folkekirken.


3. En person, der er døbt i et kristent trossamfund, som ikke er evangelisk-luthersk, kan blive optaget som medlem af Folkekirken. Man kan kun blive optaget, hvis man bor i Danmark, men man behøver ikke være dansk statsborger. For at blive optaget skal man henvende sig til en præst i Folkekirken. Præsten skal vurdere, om man har så meget kendskab til Folkekirkens lære, at anmodningen om at blive optaget kan tages som udtryk for et alvorligt ønske om at tilhøre Folkekirken. En person, som er døbt i et trossamfund, der ikke er evangelisk-luthersk, men som alligevel som mindreårig er blevet opdraget i Folkekirkens tro, anses som følge af denne opdragelse for at være blevet medlem af Folkekirken og kan få medlemskab af Folkekirken registreret i kirkebogen og CPR ved at henvende sig til en præst i Folkekirken.


4. En person, som er udmeldt Folkekirken efter tidligere at have været medlem, kan blive genoptaget som medlem. For at blive genoptaget skal man henvende sig til en præst i Folkekirken, som på grundlag af en personlig samtale skal vurdere, om anmodningen om at blive genoptaget er udtryk for en alvorlig beslutning om igen at ville tilhøre Folkekirken.


5. For børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutningen om dåb eller indmeldelse i Folkekirken. Dog skal en person, der er fyldt 15 år, selv give sit samtykke til dåb eller indmeldelse.

 

Ved optagelse i Folkekirken på baggrund af en kristen dåb og ved  genoptagelse i Folkekirken bedes man, efter samtalen med  præsten, udfylde en blanket, som fås ved  henvendelse til kirkekontoret. Blanketten skal tillige dateres og underskrives af den præst, der har optaget én. Blanketten sendes/afleveres til ens bopælssogn.  På sogn.dk. kan man indtaste sin adresse, og se hvilket sogn man tilhører.

Kordegnen behandler herefter sagen, og man får tilsendt en fødsels-og dåbsattest, som dokumentation på at man er medlem af Folkekirken.