Navngivning

 

I henhold til den danske navnelov, skal et barn have navn inden et halvt år efter fødslen.

En navngivning skal indgives digitalt på www.borger.dk af de eller den der har forældremyndigheden over barnet - inden 6 måneder efter barnets fødsel.

OBS! Et barn kan først få sin fars mellem-og/eller efternavn, når faderskabet er endeligt fastslået - undtaget er børn af gifte forældre M/K, da forældrene i dette tilfælde automatisk har fælles forældremyndighed.

I særlige tilfælde kan kordegnen bede om at se forældrenes fødsels - og navne/dåbsattester, opholdstilladelser, vielsesattest (ved vielse i udlandet) eller lignende dokumenter, hvis det skønnes nødvendigt for sagens behandling.

Den danske navnelov, der beskriver hvilke navne man kan få, findes på Familieretshusets hjemmeside.

Her kan du også se om et fornavn er godkendt i Danmark. Det er i de fleste tilfælde muligt at give barnet et ikke-godkendt fornavn, men regn da med længere ekspeditionstid, da ansøgningen i nogen tilfælde skal videresendes til Familieretshuset.

Henvendelse vedrørende ikke-godkendte fornavne rettes til kirkekontoret.

Har du nogen spørgsmål til navngivning, eller har du problemer med den digitale selvbetjening,
så tøv ikke med at kontakte kirkekontoret.

Vi henviser til Frederikssund sogns kirkekontor, der varetager vores personregistrering.

Frederikssund sogns Kirkekontor
Kirkegade 7
3600 Frederikssund 

Kontorets åbningstider:
Mandag til fredag 10-13.
Kordegnene kan kontaktes på tlf. 47313025-1 i kontorets åbningstid, eller på mail: frederikssund.sogn@km.dk