Islebjerg Sogns Menighedsråd 2023

Christina Holten Mølgaard

Sognepræst (kirkebogsfører),
Formand - født medlem:

Thorfinsvej 1
3600 Frederikssund
60 66 75 88
chhm@km.dk

Kirsten Kjersgaard

Næstformand og formand for Valgbestyrelsen

Njalsvej 4, 
3600 Frederikssund
Tlf.: 40 35 80 61 (kirkekontoret)
Mail:9113@sogn.dk

Kjell Nilsson

Kasserer og tegningsberettiget

Helgesvej 6
3600 Frederikssund
Tlf.: 40 35 80 61 (kirkekontoret)
Mail: 9113@sogn.dk

Grete Lorck

Kontaktperson

Ådalsvej 62, st.tv.
3600 Frederikssund
Tlf.: 40 35 80 61 (kirkekontoret)
Mail: 9113@sogn.dk

Birger Tykskov

Kirkeværge

Rosenvænget 16
3600 Frederikssund
Tlf.: 40 35 80 61 (kirkekontoret)
Mail: 9113@sogn.dk

Susanne Kammersgaard

Menigt medlem

Rådhusvænget 5, 2.tv.,
3600 Frederikssund
Tlf.: 40 35 80 61 (kirkekontoret)
Mail: 9113@sogn.dk

Hanna Thomasen

Menigt medlem

Bøgeallé 12
3600 Frederikssund
Tlf.: 40 35 80 61 (kirkekontoret)
Mail: 9113@sogn.dk
 

Birgitte Tykskov Marcussen

Menigt medlem

Kirsten Barfod

Menigt medlem, Medlem af valgbestyrelsen

Ådalsparken 18, st.th.
3600 Frederikssund

Bodil Skjoldan Petersen

Stedfortræder

Færgeparken 9,2.tv.
3600 Frederikssund

Dan Kjersgaard

Stedfortræder

Njalsvej 4
3600 Frederikssund

Edmund Kammersgaard

Stedfortræder

Rådhusvænget 15, 2.th.,
3600 Frederikssund

Søren Hjorth

Regnskabsfører - ikke medlem

Kirkegade 7
3600 Frederikssund
47 31 30 25, tryk 1
sjh@km.dk

Astrid Lavsen Jensen

Sekretær - ikke medlem

Islebjerg Kirkekontor
Ansgarsvej 2
3600 Frederikssund

Tlf.nr.: 40 35 80 61
alje@km.dk eller islebjerg.sogn@km.dk

vacant

Medarbejderrepræsentant - ikke medlem


islebjerg.sogn@km.dk