Kirke Care Fjordlandet - Vi har brug for dig

 

Kirke Care Fjordlandet – hvad er det?

Kirke Care Fjordlandet er et kirkeligt-socialt projekt med udspring i Frederikssund provsti og Islebjerg kirke. 

 

I Kirke Care har vi et fælles ønske om at medvirke til at styrke nærvær, fællesskab og tryghed – og spejle Guds kærlighed til mennesker på den mest enkle og praktiske måde.

Kirke Care er frivillige fra lokale kirker og kirkelige foreninger i og omkring Frederikssund, som vil engagere sig i deres by. Som frivillig modtager man ca.25 timers undervisning som forberedelse til opgaven (se nedenfor).

Kirke Care Fjordlandet er til stede i teams af 2-3 personer i Frederikssund by, Græse Bakkeby og i forbindelse med relevante festival mv i Hornsherred. Samtidig ønsker Kirke Care Fjordlandet at være til inspiration for hele provstiet. Vi går på gaden i eftermiddags- eller aftentimerne. Kirke Care teams er genkendelig på jakker og t-shirts med logo.

Kirke Care møder det enkelte menneske fordomsfrit og lyttende, dér hvor han eller hun er.

Når Kirke Care er på gaden, kan der naturligvis opstå samtaler om tro, tvivl og Gud. Men alle samtaler om tro eller ikke tro tager altid deres udgangspunkt i spørgsmål og ønsker hos de mennesker, vi møder. Kirke Care diskuterer ikke – men ønsker netop at udtrykke troen gennem praktisk nærvær, lydhørhed og omsorg.

Kirke Care samarbejder med alle (uanset tro / ikke-tro), som vil være med til at styrke tryghed og fællesskab i boligområde og by.

Kom med på en prøvetur

Vi har brug for nye frivillige og tilbyder prøveture fredag aftener fra kl. 22 og nogle timer frem. Kontakt koordinator Anna-Marie Lauenstein, mobil 21759988

Hvem kan være frivillig i Kirke Care?

Frivillige i Kirke Care:

  • er mænd/kvinder over 25 år (uanset etnisk baggrund)
  • har været tilknyttet en kirke det sidste år
  • skal afsætte 1½ weekend til undervisning/træning
  • vil bruge ca. 10 – 12 eftermiddage /aftener årligt på gaden

At opfylde disse kriterier kvalificerer ikke nødvendigvis til at kunne være frivillig.

Undervisning

Hvor mange bor der i Islebjerg Sogn? Hvor mange folkekirkemedlemmer er der i Islebjerg Sogn? Hvor mange blev døbt i Islebjerg Sogn sidste år? Hvor mange vielser og begravelser var der i Islebjerg Sogn/Kirke sidste år? Svarene på disse spørgsmål og flere fakta om Islebjerg Sogn finder man her.

 

I 2017 fik Islebjerg Sogns Menighedsråd udarbejdet en sogneanalyse, der bl.a. beskriver sognets sammensætning mht. alder. Sogneanalysen for Islebjerg Sogn kan ses her.