Dødsfald og begravelse

 

Et dødsfald skal anmeldes senest 2 hverdage efter at det har fundet sted.

Dødsfaldet skal anmeldes af afdødes ægtefælle, hvis samlivet bestod, eller myndige børn, eller af forældre i den nævte rækkefølge. Findes der ingen af ovenstående, skal anmeldelsen foretages af tilstedeværende personer over 18 år, der hører til afdødes husstand, eller hos hvem den pågældende havde ophold (institution).


En dødsanmeldelse skal indgives digitalt på www.borger.dk 
Normalt kontakter man en bedemand, der vil være behjælpelig med at indtaste dødsanmeldelsen på www.borger.dk til begravelsesmyndigheden( i afdødes bopælssogn).

 

BEGRAVELSE/BISÆTTELSE I ISLEBJERG KIRKE:
Ønsker man at gøre brug af Islebjerg Kirke til en begravelse/bisættelse, bedes man kontakte sognepræsten og aftale nærmere. Et par dage inden bisættelsen/begravelsen mødes præsten og de pårørende til en begravelsessamtale, hvor de pårørende fortæller lidt om afdøde, og hvor de nærmere detaljer omkring bisættelsen/begravelsen aftales.

 

MINDESAMVÆR I ISLEBJERG KIRKE:

For bisættelser/begravelser i Islebjerg Kirke med op til ca. 40 deltagere, er det muligt at låne kirkens menighedslokale til et efterfølgende mindesamvær - såfremt menighedslokalet er ledigt den pågældende dag.

 

Aftale om mindesamvær indgås med sognepræsten eller kirkekontoret,
der sørger for at formidle den videre kontakt. 

 

Gældende folder med pris og procedure for mindesamvær kan hentes her. Det samlede beløb betales kontant  eller med Mobile Pay af de efterladte til kirketjeneren på dagen.