Navneændring

 

Ønsker du at ændre navn koster det - med enkelte undtagelser - et gebyr på pt. 513 kr (2021)

Du skal gå ind på www.borger.dk, hvor du logger ind og udfylder en anmodning om" Navneændring" eller "Navneændring på bryllupsdagen" (ved vielse). Ansøgningen bliver så sendt til bopælssognet, der vil behandle ansøgningen - også ved vielse andetsted end i bopælssognet.

Bopælssognet kan findes på www.sogn.dk.

Gebyr for navneændring indbetales i forbindelse med den digitale ansøgning på www.borger.dk.

Du skal IKKE betale gebyr, hvis navneændringen sker i forbindelse med vielse (eller op til 3 måneder efter vielsen) eller hvis der er tale om en adoption af et barn under 18 år.
 
Søger ægtefæller, ugifte samlevende (med fælles folkeregisteradresse i mindst 2 år), forældre og deres børn/plejebørn under 18 år eller søskende under 18 år samtidig om en navneændring, skal der kun betales ét gebyr.

OBS! Ved navneændringer for børn skal én af forældrene logge på og indtaste navneændringerne. Ved navneændringer for børn mellem 15-17 år skal barnet skriftligt samtykke ved hjælp af NemID. Ved navneændringer for børn mellem 12 -14 år, skal barnet samtykke ved at skrive under på den digitale ansøgning om navneændring på borger.dk ved at bruge musen som pen. Ligesom de eller den der har forældremyndigheden skal skriftligt samtykke ved hjælp af NemID

I særlige tilfælde kan kordegnen bede om at se din  fødsels - og navne/dåbsattest, opholdstilladelse, vielsesattest (ved vielse i udlandet) eller lignende dokumenter, hvis det skønnes nødvendigt for sagens behandling.

Navneændring i forbindelse med vielse behandles af kirkekontoret i bopælssognet, der herefter sender en kvittering til vielsesmyndigheden (kommune, kirke m.m.) Hører borgeren ikke noget fra kirkekontoret i bopælssognet, anses sagen som værende i orden. Der vil ikke komme en særskilt besked til borgeren via eboks førend vielsen har fundet sted og navneændringen er trådt i kraft i CPR/Kirkebogen.
Navneændringer i forbindelse med vielse, kan først træde i kraft på vielsesdatoen.

I nogle tilfælde skal ansøgningen om navneændring videresendes til Familieretshuset til videre behandling. Du vil da få besked i din eboks, såfremt dette er tilfældet. 

Har du nogen spørgsmål til navneændring - herunder gebyr - eller har du problemer med at ansøge digitalt, så tøv ikke med at kontakte kirkekontoret.