Udvalg under Islebjerg Sogns Menighedsråd

Det stående udvalg (kirke - og præsteboligudvalg)

Hanna

Thomasen

Kirsten

Kjersgaard

Valgbestyrelsen

Kirsten

Kjersgaard

formand

Kjell

Nilsson

Økonomiudvalget

Susanne

Kammersgaard 

formand

Kirsten

Kjersgaard

Kjell

Nilsson

Søren

Hjorth 

Regnskabsfører

bistår udvalget efter behov

Aktivitetsudvalget

Christina Holten Mølgaard

formand

Hele menighedsrådet, personale ved Islebjerg Kirke samt frivillige.

Et mindre aktivitetsudvalg nedsættes efter behov ved særlige arrangementer, f.eks. til planlægning af Weekendhøjskolen, Sogneudflugten m.m.

Kunstudvalget

Dan Kjersgaard 

formand

Christina Holten

Mølgaard

Bodil Skjoldan

Petersen

PR-udvalget

Dan Kjersgaard 

formand

Christina Holten

Mølgaard

Kjell Nilsson

Orgeludvalget

Susanne

Kammersgaard

formand

Christina Holten

Mølgaard

Grete Lorck

Kjell Nilsson

 Peter Hermann

Kirsten Kjersgaard

Stedfortræder

Ansættelsesudvalg – nedsættes fra gang til gang.

Repræsentantskabet for Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund Provsti:

Christina Holten Mølgaard, stedfortræder: ingen

Grete Lorck, stedfortræder: Hanna Thomasen.